Vende Pune

Kompania Al-petrol

 

 

shpall

 

konkurs

 

 

për keto vende pune në Prishtinë :

 

 

9 punetor në pompe

 

3 punëtor në market

 

3 shankista

 

Kandidatet të dergojnë CV  në adresen  elektronike

 

alpetrol@hotmail.com  dhe në  045 382 558
Afati per Aplikim: 05.10.2013

Kompania Al-petrol

Kompania Al-petrol
Aplikoni