Vende Pune

Shoqëria “Beni Dona Plast” Sh.p.k. me seli në Prishtinë, me numër të regjistrimit të biznesit 70238636, adresa: Rr. Imzot  Nik Prelaj Ulpianë  Prishtinë.

 Për shkak te zgjerimit te veprimtarisë  se hapjeve të Byfeve dhe      Restorante në disa institucione në KS  e publikon kete:

 

                            KONKURS

Per pranimin e punetorëve ne keto pozita  

–         10-Kuzhinjer apo Kuzhinjere  te diplomuar me kualifikim perkates,

–         10-Kamarjer apo kamarjere,

–         10-Banakier dhe Banakiere.

Konkursi  është i hapur 7 (shtate) ditë, duke llogaritur nga dita e publikimit.

Kandidatët e interesuar për pjesemarrje ne kët konkurs të publikuar, mund te aplikojne në zyren administrative  ne adresen,

 Shoqëria “Beni Dona Plast” Sh.p.k. me seli në Prishtinë,

 Rr. Imzot  Nik Prelaj Ulpianë – Prishtinë.

 

Beni Dona Plast Sh.p.k.

Beni Dona Plast Sh.p.k.
Aplikoni