Vende Pune

KONKURS

Hotel “AFA” shpalle konkurs për vende të reja pune .

1. Recepcioniste (Gjinia Femrore)
2. Kamarier
3. Kuzhinjer
4. Ndihmës kuzhinier/e
5. Mikpritës
6. Nikoqire (pastruse)

Kushtet:
Për poziten 1 : njohja e gjuhës angleze e domosdoshme njohja gjuhëve të tjera dhe punës me kompjuter
përparsi ( kandidatet me përvojë pune kanë përparsi).

Për poziten 2 : njohja e gjuhës angleze dhe përvoje pune është e domosdoshme njohja e gjuheve te
tjera perparsi .

Për poziten 3 dhe 4 : përvojë pune e domosdoshme .

Per poziten 5 : njohja e gjuhës angleze e domosdoshme ( kandidatët me përvojë pune kanë përparsi).

Per poziten 6 : Kandidatet me përvojë pune kanë përparsi .

Dokumetat e nevojshme:
1) Cv
2) Letërnjoftimi ( kopje)

Aplikacionet mund të dorëzohen në Hotel, Adressa:Rr.”Ali Kelmendi” nr. 15 Prishtinë.
Si dhe ne emailin: office@hotelafa.com , hotelafa@gmail.com, alimehija@gmail.com

Afati per Aplikim: 15.11.2013

Hotel ''AFA''

Hotel ''AFA''
Aplikoni